Logo Bryggepraten forlag

Veiene Inn

bokomslaget til Veiene Inn
Åssen er sandefjordingær og åssenbli en av dem? For sandefjordingær, innfløtterær og andre.

En håndbok ‐ Denne boka vil være til stor hjelp for alle som vil komme i nærkontakt med mennesker fra Sandefjord. Boka vil også være et meget utmerket utgangspunkt for sandefjordinger til å forstå innflyttere. Og ikke minst vil den også være til stor hjelp for at sandefjordingen kan forstå seg selv.