Logo Bryggepraten forlag

Om Bryggepraten

Sandefjords Blad

Den gang da Sandefjords Blad ble utgitt (bare) på papir, og da båter fra alle verdenshjørner lastet og losset ved bryggene langs fjorden: Den gang var «Bryggepraten» en fast spalte i avisa gjennom en årrekke. Her ble det skrevet om stort og smått som skjedde på havna og ved bryggene.

Høsten 2017

ble det blåst nytt liv i denne utmerkede spalte, men den har for så vidt fått et litt annet innhold: To eldre herrer (i sin beste alder) sitter på en benk på brygga og lar praten gå, fortsatt om stort og smått, men nå ikke nødvendigvis bare om det som skjer i nærheten av den salte sjø: De to herrer kommer med sine observasjoner og kommentarer, ofte med utgangspunkt i saker som har stått omtalt i Sandefjords Blad. De er mer eller mindre saklige, mer eller mindre preget av kunnskap om hva sakene egentlig gjelder, men alltid klare for å la assosiasjonene løpe fritt. Også der hvor disse ser ut til å løpe ut i det lettere absurde. Og hele tiden på et slags nokså fritt sandefjordsmål, ubundet av ortografiske og andre regler.

Sketch av to herrer med hatt, grunnleggerne av Bryggepraten og Bryggekanten forlag

Disse våre to herrer, Hansen og Larsen, har hver sin personlighet, den første noe mer velorientert enn den andre: Mens Larsen kanskje er «den skarpeste skjea i skuffen» er Hansen en smule enklere utstyrt, men de to er gode venner, og hjelper hverandre så godt de kan med å orientere seg i byens og livets mange mysterier.

Åpen gruppe på Facebook

Hansen og Larsen boltrer seg på Facebook, i den åpne gruppa «Bryggepraten», som nå har over 800 medlemmer. Ca 100 av tekstene er også blitt trykket i Sandefjords Blad.

Velkommen til Hansens og Larsen forunderlige verden!

Forfatternes beskrivelse av Hansen og Larsen:

  • To friherrer med litt dressur.
  • Overfladisk dypsindige; som Larsen sier: «Det er bare de overfladiske som mener atte det overfladiske ikke betyr no.» Hansen er helt enig, men grublær fortsatt på hva det betyr.
  • Informerte og oppadgående. Leser tross alt lokalavisa ‐ Blaet.
  • Smarte naivister
  • I følge ryktet sa et svensk fruentimmer: «Kjekke, men inte lektuelle.»
Bryggepraten.no banner

Forfatterne Jørund Holst-Hansen og Birger Dyve Larsen kom sammen seinsommeren 2017 og startet Bryggepraten.

Forfatterne

… ble sett på den rød løper under Bent Hamers førpremiere «The middle man» 4. sep. 2021

Forfatterne på remierefest. Den ene peker og begge ser rett inn i kameraet